English|中文版 国家农作物种质资源平台
中国作物种质信息网
   种质信息
   种业信息
  农业知识
  种质保存
  信息交流
  关于我们
  当前位置:主页-->农作物新品种-->甘薯

甘薯新品种

广薯95-145

金山1255

普薯23号

烟薯18

渝苏303

豫薯12号

豫薯13号

      

烟薯27

豫薯7号

徐薯43-14 遗306 豫薯5号

鲁薯6号

           
岩薯5号 济薯15号 苏薯7号 苏薯9号    
               

中国作物种质信息网

版权所有: © 中国作物种质资源信息网

Copyright: Chinese Crop Germplasm Information Network,  All Rights Reserved