973.jpg (36975 bytes)

农业973网站(G1998010200)

学术交流

重要成果

欢迎光临!
 

水稻基因克隆

预期目标

至少获得二个水稻的抗病基因,并阐明其结构和功能

 

参加单位

中国科学院遗传研究所:翟文学

                      郑先武

华中农业大学:彭开蔓