973.jpg (36975 bytes)

农业973网站(G1998010200)

学术交流

重要成果

欢迎光临!
 

小麦新基因发掘

预期目标

1、发现新的高产相关基因3-5个,其中包括“磷高效”基因、“氮高效”基因、“高光效”基因、强秆基因等

2、发现新的抗病基因3-5个,其中包括抗纹枯病基因、抗赤霉病基因、抗全蚀病基因等

3、发现新的抗逆基因2-3个,包括抗旱基因及抗盐基因

4、发现新的优质蛋白或优质淀粉基因

    对上述基因进行定位、作图及标记,并提供育种单位应用

 

参加单位

中国农业科学院作物品种资源研究所:贾继增

                                    周荣华

                                    景蕊莲

                                    杨   凯

                                   马渐新

                                   霍纳新

                                   张正斌

中国科学院生态环境研究中心:李继云

                            童依平

                            孙建华

中国科学院上海植物生理研究所:沈允钢

中国农业科学院作物育种与栽培研究所:辛志勇

                                    陈   孝

                                    何中虎

                                    肖世和

                                    许惠君

                                    张增艳

南京农业大学:马正强