973.jpg (36975 bytes)

农业973网站(G1998010200)

学术交流

重要成果

欢迎光临!
 

水稻新基因发掘

 

预期目标

1、定位涉及水稻产量、抗性、米质等性状的12个以上的优异基因

2、明确所定位基因的基因效应及其利用价值

3、创造一批具有以上优异基因、易于育种利用的水稻新种质

 

参加单位

华中农业大学:张启发

              贺立源

              徐才国

中国水稻研究所:罗利军

                孙宗修

                钟代彬